Konverteringsværdi

Konverteringsværdi – Definition og fastsættelse

Din konverteringsværdi er den pris, som du betaler for at brugere konvererer på din side. Du får via denne værdi svar på, hvor meget et nyt lead er værd for dig og hvor meget du, som tommelfingerregel, bør betale for én konvertering.

Sådan fasttsættes din konverteringsværdi:

For at lave udregningen for din konverteringsværdi skal du kende til følgende 3 parametre:
1) Gennemsnitlige indtjening for dit produkt
2) Overskudsmargin
3) Din konverteringsgrad (til dette skal du anvende Google’s konverteringsværktøj)

Eksempel:
Gennemsnitlige indtjening: 10.000 kr.
Overskudsmargin: 15 %
Konverteringsgrad: 5 %

Derfor kan du betale følgende for én ny konvertering:
10.000 x 15 % x 5 % = 75 kr. 

Er prisen pr. konvertering højere end 75 kr. betyder det dog ikke, at det er en dårlig idé, at fortsætte; Des flere brugere, som køber dit produkt, des mere bliver din kendskabsgrad forøget. Men at du skal være påpasselig og huske at vurdere dine kampagner.

 

Under emnet CPA (‘Cost per acquisition’, eller; omkostning ved ny køber) kan du læse mere om, hvordan omkostninger ved konverteringer håndteres.

Find mere informations om konverteringsværdi her.

Bliv endnu klogere på online marketing termer