Nyfortuna Case

Når en kombineret webshop- og leadgen-strategi skaber guldregn

Hvordan en skræddersyet Google Ads-strategi øgede Nyfortunas ROAS med 95%, omsætning med 71%, og indtjening med 422%, og forbedrede deres tosidede forretningsmodel.

Udfordringen

Virksomhedsnavn

Nyfortuna (GM Retail ApS)

Branche

Webshop (Handel med ædelmetaller)

Etableringsår

2005

Nyfortunas resultater efter tre måneder

ROAS
+ 0 %
Omsætning
+ 0 %
Indtjening
+ 0 %

Nyfortuna er en stor dansk guldkøber nævnt i pressen flere gange, som bl.a. køber private kunders smykker. Nyfortuna har også et stort udvalg af guldbarer og guldmønter, som mange vælger at investere i.

Allerede inden Nyfortuna kom til os, var deres største online markedsføringskanal Google Ads. Udfordringen for dem var at få mest mulig ud af deres markedsføring, da de havde en tosidet forretningsmodel (guldopkøber og sælger) uden en indtjeningsbaseret strategi for, hvordan de skulle optimere annonceringen.

Det besværliggjorde værdisætning af leads, samtidig med at priserne svingede fra dag til dag alt afhængig af guldkursen. Det gjorde det vanskeligt at definere en profitabel målsætning, da vi ikke kendte dækningsgraden.

Løsningen​

For at skabe balance i den tosidede forretningsmodel lavede vi en skræddersyet løsning, hvor vi opdelte Google Ads-kampagnerne i leadgenerering og salg via webshop. De to forretningsområder fik hver deres budget, så vi kunne styre fordelingen og dermed skabe balance i forretningsmodellen.

Da vi ikke kendte dækningsgraden på forhånd, aftalte vi at holde et månedligt møde. Her skulle vi se på resultaterne for den sidste måned og bestemme dækningsgraden for henholdsvis opkøb gennem leads og videresalg gennem webshoppen. Planen var at lave en skræddersyet rapport med et indblik i forrige måneds resultater og en definering af næste måneds målsætning.

Det store arbejde med værdisætning af leads bestod primært i at samle salgsdata fra de forskellige leads i løbet af året, som havde ført til opkøb.

Herefter fandt vi frem til omsætningstallet, så vi senere ud fra dækningsgraden kunne bestemme en reel profit. Her tog vi højde for omsætning pr. opkøb, lukkerate og genkøbsgrad, som gav os de nødvendige tal til at udregne omsætning pr. lead.

“Vi fik 16 gange pengene igen på vores mérinvestering til AdNudging sammenlignet med tidligere bureau. Vores mérindtjening kom primært fra nye kunder, der ikke kendte os i forvejen.”

Sara Engberg

Direktør, Nyfortuna

Resultater & Fremtiden

Resultaterne her på siden tager udgangspunkt i de første tre måneder af samarbejdet mellem Nyfortuna og AdNudging sammenlignet med samme periode året før. Her er der mildest talt sket en stor forskel. Det skyldes, at der er kommet en masse nye kunder til, som ikke kendte Nyfortuna i forvejen.

Helt konkret førte vores indsats til, at ROAS på generiske kampagner uden brand (non-brand) steg med 97 % fra 14,09 til 27,75. I reel indtjening for non-brand betød det, at indtjening efter markedsføring steg med 422 %.

Udover at profitabiliteten steg gevaldigt, steg omsætningen også med 71 % på non-brand. Det hele med et lavere annonceringsforbrug (13 % mindre, hvis vi skal være præcise) end tidligere.

Vi ved, at væksten hos Nyfortuna ikke har peaket, og at teamet hos AdNudging er mere end begejstret for den vækstrejse, vi har fået lov til at være en del af. I fremtiden er der stadig fokus på værdien af de enkelte leads, så vi fremadrettet kan optimere og tage Nyfortuna til et endnu højere niveau.

Nyfortunas resultater efter tre måneder

ROAS
+ 0 %
Omsætning
+ 0 %
Indtjening
+ 0 %

Anmod om en Gratis Analyse

Lad vores team af specialister lave en gratis og uforpligtende analyse af din Google Ads-konto og se om du har potentiale for vækst på Google.